Oferta pracy

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DAMASŁAWKU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTORA


I. Wymagania niezbędne :
1. Wykształcenie min. średnie
2. Obywatelstwo polskie
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo Continue reading

Czytaj więcej...